Konkurs Fondacije Zoran Petrović Tito

Fondacija Zoran Petrović Tito objavila je konkurs za dodelu sredstava za školovanje u 2017. godini za članove izviđačke organizacije.

Jedan od osnovnih ciljeva Fondacije Zoran Petrović Tito je afirmacija ličnog razvoja mladih u izviđačkoj organizaciji, omladinskom aktivizmu i omladinskom radu. U 2017. godini Fondacija dodeljuje sredstva koja će podržati učešće mladih na izviđačkim školama (seminar, tečaj, radionica i slično).

Ove godine Fondacija dodeljuje sredstva za troškove učešća na željenim oblicima školovanja koji će biti realizovani do decembra 2017. godine. Zahtevi za putne troškove, kupovinu opreme i slično neće biti odobreni. Fondacija će uplatiti odobrena sredstva direktno na račun organizatora škole.

Na konkurs se mogu prijaviti:

• članovi/ce izviđačke organizacije

• stariji/e od 14 godina

• motivisani/e da doprinesu svojoj zajednici kroz volonterski rad

Prijave slati do 1. juna 2017. godine. Upravni odbor Fondacije objaviće spisak odobrenih prijava do 15. juna 2017.

PREUZMITE FORMULAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *