Republička šumska škola Saveza izviđača Srbije – Cerje 2017

Amblem sumske skole univerzalniSavez izviđača Srbije, ovog leta, u periodu od 20. do 30. jula 2017. godine, organizovaće Republičku šumsku školu – Cerje 2017. Šumska škola biće održana na prostoru Izviđačkog centra Cerje u blizini Niša.

U sklopu ovogodišnje Republičke šumske škole biće realizovani tečaj za predvodnike, tečaj za vodnike i tečaj za vođe četa.

Republička šumska škola Saveza izviđača Srbije namenjena je članovima registorvanih jedinica SIS i jedinca koje su potpisale Sporazum o saradnji sa Savezom izviđača Srbije, kao i članovima registrovanih jedinica saveza izviđača iz regiona.uzrasta od 16 do 30 godina, za tečaj za predvodnike i vođe četa, dok je tečaj za vodnike namenjena izviđačima od 14 do 30 godina. Svi učesnici moraju imati minimum 2. zvezdu/sidro ili završen Osnovni tečaj.

Program Izviđačke šumske škole realizuje se kroz tri programa obuke, definisanih Okvirom nacionalnog kurikuluma za obrazovanje izviđačkih vođa:

– obuka za predvodnike,

– obuka za vodnike i

– obuka za vođe četa.

Obuke se realizuju po vodovima, tako da se za svaki oblik obuke formira poseban vod.

Programe obuka realizuju članovi Načelstva, Radne grupe za realizaciju programa obuka i pozvani predavači.

Prijava se vrši do 20. juna slanjem popunjenog prijavnog formulara na adresuoffice@izvidjaci.rs . Nakon ovog roka će se izvršti odabir polaznika.

Starešina Škole: Momčilo Petković, Starešina Saveza izviđača grada Niša i član Starešinstva Saveza izviđača Srbije.

Zamenik Starešine Škole: Marijana Tonić, Zamenica starešine Saveza izviđača Srbije.

Načelnik škole: Đorđe Milić, Načelnik za školovanje Saveza izviđača Srbije.

Zamenik Načelnika: Petar Pejović, Načelnik Saveza izviđača grada Niša.

Starešina Škole imenovaće i ostale članove Štaba u dovolјnom broju za nesmetano održavanje tečajeva.

U Elaboratu Republičke šumske škole – Cerje 2017 možete naći i dodatne infromacije poput visine kotizacije i načina i dinamiku plaćanja, potrebne opreme, kao i infomacije o smeštaju i ishrani u toku trajanja Škole.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Kancelariji Saveza izviđača Srbije.

Telefoni: 011/269-5199, 063/626-450

e-mail: office@izvidjaci.rs

Elaborat Republičke šumske škole – Cerje 2017

Prijava za Republičku šumsku školu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *