Saopštenje Starešine SIS

sis logo

Starešina Saveza izviđača Srbije obratila se saopštenjem povodom najave formiranja udruženja “Zajednica izviđačkih organizacija Srbije”.

Dragi prijatelјi,

Poslednjih dana kruže pisma potpisana od strane grupice bivših članova SIS i onih koji su bili u prethodnim sazivima rukovodećih organa SIB i SIS iza kojih su ostali dugovi i smanjeni broj članova, kao i onih čiji odredi nisu registrovani u SIS, jer im Statut nije u skladu sa Statutom SIS ili nisu platili članarinu Savezu.

Savez izviđača Srbije u protekle dve godine sprovodi velike promene i svesni smo da promene nužno dovode do otpora, jer nekome odgovara inertnost sistema da bi mogao da radi šta želi. SIS je ponudom Sporazuma o saradnji jedinicama koje nisu registrovane u SIS pokazao da želi da širi organizaciju, ali na jedan kvalitetan, održiv način, u skladu sa kapacitetima koje stalno unapređuje.

Pojedini cilјevi potpisnika ove inicijative su već prepoznati u strategiji SIS usvojenoj na prošloj Skupštini i SIS već ima jasne korake za njihovo ostvarenje. Ono što je suštinska razlika i što je Skupština SIS odbacila, je uvođenje izviđaštva kao izbornog predmeta u škole. To je u direktnoj suprotnosti sa karakterom i misijom izviđačke organizacije, kao i zaklјučcima Svetskog skautskog kongresa o obrazovanju održanom prošlog vikenda u Švajcarskoj. Cilј izviđačke organizacije je da bude vodeća organizacija neformalnog obrazovanja u okviru koje vođe rade na volonterskoj bazi.

Škole i prosvetni radnici nam pomažu da prezentujemo naš Program deci i mladima, da budu spona između školske Uprave i izviđačkih jedinica, da učestvuju u usklađivanju našeg Programa sa obrazovnim sistemom i potrebama mladih.

Savez izviđača Srbije je otvorena organizacija koja u okviru svojih organa razmatra i zajednički odlučuje o konceptualnim pitanjima.

Rukovodstvo SIS će u skladu sa svojim statutarnim ovlašćenjima stati u zaštitu Saveza izviđača Srbije.

U nadi da ćemo iz ove situacije izaći jači i složniji pozdravlјam vas izviđačkim

ZDRAVO!

Tanja Janković

Starešina Saveza izviđača Srbije

Pismo možete preuzeti ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *